6 วิธีใช้หน้ากากกันฝุ่น PM 2.5

จากกระทรวงสาธารณสุข1
 ควรทิ้งเมื่อพบว่าหายใจลำบากหรือภายในหน้ากากสกปรก

2 เลือกใช้หน้ากากกันฝุ่นที่สามารถกันฝุ่นขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนที่ได้มาตรฐาน

3 เลือกขนาดที่เหมาะกับใบหน้า โดยกระชับกับจมูกและใต้คาง พร้อมทั้งแนบสนิทไปกับใบหน้า

4 หากเป็นไปได้ควรเปลี่ยนหน้ากากอันใหม่ทุกวัน เนื่องจากอาจจะเป็นแหล่งสะสมของฝุ่น

5 ควรสวมหน้ากากให้กระชับกับใบหน้ามากที่สุด โดยสายรัดหนึ่งสายอยู่เหนือใบหูและอีกหนึ่งสายอยู่ใต้ใบหู กดส่วนที่เป็นโลหะให้กระชับกับสันจมูก

6 ถ้าหากสวมใส่หน้ากากแล้วมีอาการมึนงงหรือคลื่นไส้ ควรหลบไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยจากฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ หลังจากนั้นถอดหน้ากากออก หากไม่ดีขึ้นควรพบแพทย์

หลังจากทราบข้อแนะนำการใช้หน้ากากกันฝุ่นจากกระทรวงสาธารณสุขแล้ว ก็สามารถใช้งานหน้ากากได้อย่างปลอดภัย แต่สำหรับผู้ที่เป็นโรคหัวใจหรือโรคปอด ควรปรึกษาแพทย์ก่อนการใช้หน้ากาก นอกจากนี้ยังมีวิธีอื่น ๆ  ในการป้องกันฝุ่นละอองอีกด้วย อาทิ ใช้เครื่องฟอกอากาศ งดการเผาสิ่งต่าง ๆ โดยเฉพาะการเผาเพื่อการเกษตร ลดการใช้รถยนต์และเดินทางด้วยรถสาธารณะ ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนเพื่อแก้ไขปัญหานี้

สำหรับผู้ที่กังวลเรื่องปัญหาสุขภาพ หากไม่จำเป็นไม่ควรออกข้างนอกอาคารหรือไปในพื้นที่เสี่ยง เพราะอาจจะส่งผลกระทบต่อร่างกายหรืออาการป่วยมากกว่าเดิม รวมไปถึงควรทำประกันสุขภาพไว้ในสถานการณ์แบบนี้ เพราะจะได้รับความคุ้มครองด้านค่ารักษาพยาบาลต่าง ๆ ขอแนะนำประกันสุขภาพมนุษย์เงินเดือน เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 20 บาทต่อวัน มี Care Card ให้ไม่ต้องสำรองจ่าย ค่ารักษาพยาบาลคุ้มครองสูงสุด 400,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินสูงสุด 6,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกครั้งละ 1,000 บาท และค่าอื่น ๆ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ รวมไปถึงใช้บัตรเครดิตผ่อนเบี้ยประกันได้อีกด้วย