เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง เพื่อปรึกษาหารือ เตรียมการ และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนให้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลฯและนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี