เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในงาน "นุ่งโจง แต่งไทย ไปทำบุญเมือง" พร้อมด้วยผู้บริหารจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และข้าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมงานฯ โดยมีพิธีบวงสรวงเทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์หน้าองค์พระธาตุ พิธีตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์สวดธรรมนิยาม ในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ข้าราชการครูในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และข้าราชการ พนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เข้าร่วมงานฯ ในครั้งนี้ด้วย ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดสุพรรณบุรี