เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ นายอนุชิต สังฆสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มาตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ณ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส และโรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง