เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2564 นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นางจารุวัณณ์ พูลสวัสดิ์ รองปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2564 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของลูกค้า ธ.ก.ส.สุพรรณบุรี1 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ฯ ณ โรงแรมพชร จังหวัดสุพรรณบุรี