เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อรับเอกสารบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ.1/5) เพื่อนำไปปิดที่ป้ายประชาสัมพันธ์ตามหน่วยเลือกตั้ง ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี