เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี