เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายขจรศักดิ์ จงสุกใส รองปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานช่วยเหลือผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีในการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งฯ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี