เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าวาเลนไทน์ ปี 2564 โดยได้รับเกียรติจากพระราชวิสุทธิประชานาถหรือพระอลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ มารับบิณฑบาตข้าวสาร อาหารแห้ง และสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ในพิธีทอดผ้าป่าวาเลนไทน์ฯเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์และเด็กกำพร้า ในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมทอดผ้าป่าวาเลนไทน์ ในครั้งนี้ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี