เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยมี นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานในการดำเนินการปฏิบัติงานพร้อมคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ทำการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นวันที่สองของการเปิดรับสมัครฯ โดยมีกำหนดการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 -12 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี