เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 8.30 นายชูชีพ พงษ์ไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายวินิจ เฮ่าบุญ พาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี นายธนากร เงินเรืองชัย หัวหน้าสำนักงานกลางชั่งตวงวัด เขต 0-1 สุพรรณบุรี และคณะ ตรวจเยี่ยม ตรวจตาชั่ง และราคาสินค้าในช่วงเทศกาลตรุษจีน ในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้ นางสุพัตรา จึงสง่าสม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับ ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี