เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยมี นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานในการดำเนินการปฏิบัติงานพร้อมคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ทำการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นวันแรก โดยมีกำหนดการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 -12 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมี นายอาคม สุวรรณโน ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นายชูชาติ ไม้คง และ นางยุพิน จงจัดกลาง กรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี มาให้กำลังใจกับคณะทำงาน เจ้าหน้าที่ และผู้ลงสมัครเลือกตั้งฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี