เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดการประชุมชี้แจง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาล และ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาล (จำนวน 46 แห่ง ที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่ 28 มีนาคม 2564 ) โดยมี พ.ต.ท.หญิง มาลินี ปัญญาคำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ มีนายเรืองศักดิ์ สุขาทิพยพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี มาเป็นวิทยากรพูดเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง และการรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี ในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมการประชุมฯ ครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี