เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานประชุมการเตรียมความพร้อมและซ้อมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีและนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ซึ่งจะเปิดรับสมัครฯ ในระหว่างวันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2564 นี้ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี