เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นางจารุวัณณ์ พูลสวัสดิ์ รองปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในช่วงเปิดภาคเรียน เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยได้มีการเน้นย้ำให้ครูและนักเรียนทุกคนปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรค covid -19 ณ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง