เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นายอาคม สุวรรณโน ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2564 เพื่อเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่่นและผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี