เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นำโดย ดร.เอกพันธ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ขอขอบคุณ คุณมณเฑียร สุทธิภัทรพงศ์ ประธานชมรมผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารสุพรรณบุรี (ร้านข้าวต้มโกเฑียร) สนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน 50 กล่อง และร้านขนมหวานแม่แตงอ่อน ได้สนับสนุนสปอนเซอร์ จำนวน 2 ลังให้กับเจ้าหน้าที่จุดคัดกรองประชาชนและพ่อค้า-แม่ค้าที่เข้าในตลาดสดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ในโครงการ เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201- หรือ โควิด -19 ในตลาดสดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จำนวน 3 จุด