เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 นายสรชัด สุจิตต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี เขต 1 สังกัดพรรคชาติไทยพัฒนา พร้อมด้วย ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี และ นายทนงศักดิ์ ล้อชูสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี ได้ลงพื้นที่ดูระบบน้ำสะอาดให้กับประชาชนในพื้นที่ โดย ฯพณฯวราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สั่งการให้ สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี จัดหาน้ำสะอาดให้กับประชาชนในพื้นที่ จำนวน 2 แห่ง โดยใช้ระบบโซล่าเซลล์เป็นแหล่งพลังงาน ณ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร