เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี สั่งการให้งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) วันนี้เป็นวันที่สี่ โดยมีการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ฯ ดังกล่าว ระหว่างวันที่ 8-11 มกราคม 2564 เวลา 05.00 น.-08.00 น. ณ ตลาดสดเทศบาล 1,2,3 และ 4 และตลาดสายหยุดวัดไชนาวาส