เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วย ดร.ศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ,นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และหัวน้าส่วนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ได้ลงพื้นที่พบปะพูดคุย กับประชาชน พ่อค้า-แม่ค้า และตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองของ ตลาดสายหยุด วัดไชนาวาส ,จุดคัดกรองทางเข้าตลาดสด 1 - 3 ถนนจหมื่นไวย ,จุดคัดกรองทางเข้าถนนขุนราม ซอยฟ้าสยาม และจุดคัดกรองทางเข้าตลาดสดเทศบาล 4