เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ได้เป็นประธานการประชุมรองปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าของโรงแรมไอยรารีสอร์ท และตัวแทนประชาชนในชุมชนวัดหอยโข่ง เรื่องการขอใช้สถานที่กักตัวผู้ที่สัมผัสผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่มีความเสี่ยง (แห่งที่ 2) โดยได้รับเกียรติจากนายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี มาพบปะพูดคุยและชี้แจงเหตุผลการขอใช้สถานที่กักตัวผู้ที่สัมผัสผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่มีความเสี่ยง
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี