เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2564 ตัวแทนของชุมชนพระพันวษาได้ร่วมอวยพรปีใหม่ ให้กับดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี และดร.ศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี และนายเรือง น้ำค้าง ประธานสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี