เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2564 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ไหว้ศาลพระภูมิและพ่อปู่ชัยมงคลของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2564 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี