เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วย ดร.ศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี,นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2564 ให้กับ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และนายปรีชา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี