เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ ข้าราชการครูในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และพนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ร่วมอวยพร นายวิศิษฐ์ ศรีสุพรรณ รองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ,นายไพรัช ทองเชื้อ รองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2564 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี