สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีอวยพรปีใหม่ให้กับนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี...
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563 สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ได้ร่วมอวยพรปีใหม่ ให้กับดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ณ ห้องทำงานนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี