เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563 ตัวแทนของ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ได้ร่วมอวยพรปีใหม่ ให้กับดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ณ ห้องทำงานนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี