เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี รับมอบกระเช้าและข้าวสารจำนวน 5 กระสอบ จากนายปราสาท เจริญธรรมรักษา ผู้บริหารบริษัท นาเฮียใช้ จำกัด แทนคำขอบคุณที่นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี สั่งการให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ไปปฏิบัติการระงับเพลิงไหม้ที่นาเฮียใช้ ณ หน้าห้องงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี