เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ข้าราชการ,ข้าราชการครูสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และพนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ร่วมอวยพรให้กับ ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี และ นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2564 นี้ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี