เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2563 ตัวแทนของ ธนาคารกรุงไทยฯได้ร่วมอวยพรปีใหม่ ให้กับดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี และดร.ศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ณ ห้องทำงานนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี