เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เข้าร่วมปรึกษาหารือเรื่องการสำรวจข้อมูลประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยในพื้นที่เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยมีนางวัชรา สงมา ผู้ช่วยผู้อำนวยการภาคสำนักงานภาคกลางและตะวันตก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และคณะขอเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี