เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายเรือง น้ำค้าง ประธานสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2564 (รอบที่สอง) โดยมีนายประสิทธิ์ มานพ รองประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ มีกิจกรรมการออกกำลังกาย เต้นบาสโลบ โดยกลุ่มบาสโลบ หน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี และมีอาจารย์เดชา ศิริภัทร ผู้เชี่ยวชาญการผลิตและใช้กัญชารักษาโรค เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “น้ำมันกัญชาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต” ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี