เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันสร้างวินัยจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวมอบนโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันของกระทรวงฯ และได้มีการจัดการแสดงนิทรรศการผลงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ของทุกหน่วยงานภาคีเครือข่าย ในส่วนของจังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าวในครั้งนี้ฯ ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี