เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนายสุคนธ์ แสงทอง ประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ มีกิจกรรมการออกกำลังกาย เต้นบาสโลบ โดยกลุ่มบาสโลบ หน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี และมีอาจารย์เดชา ศิริภัทร ผู้เชี่ยวชาญการผลิตและใช้กัญชารักษาโรค เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “น้ำมันกัญชาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต” ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี