เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2563 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายพลัฎฐ์ สมัครเขตรการณ์ ผู้อำนวยการกองช่างพร้อมด้วยพนักงานกองช่าง เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเข้าร่วมในงานสัมมนา Moving Beyond Smart Cities นวัตกรรมทางสังคมที่ทั่วถึงและยั่งยืน และออกบูธแสดงผลงาน ณ เซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา