เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 นายไพรัช ทองเชื้อ รองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง งาน "มหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณ ครั้งที่ 21" ปีพ.ศ. 2564 เพื่อพิจารณากำหนดรูปแบบการจัดสถานที่,งบประมาณสำหรับการจัดสถานที่และกำหนดแนวทางและวิธีการดำเนินงานมหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณ ครั้งที่ 21 ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี