เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 นายปรีชา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเดินรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายเธียรินทร์ ปัทมนิรันดร์กุล ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี และ นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าวนี้ ณ สนามหญ้าโรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททองถึงหน้าประตูสวนเฉลิมภัทรราชินี (หอคอยบรรหาร-แจ่มใส) ถนนนางพิมพ์