เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ชาวตลาดทรัพย์สิน และพ่อค้า+แม่ค้าตลาดทรัพย์สินสุพรรณบุรี ร่วมใจกันจัดงานทำบุญตลาดทรัพย์สิน ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 15 รูป มารับภัตตาหารเพลและเจริญพระพุทธมนต์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นายวิศิษฐ์ ศรีสุพรรณ รองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ร่วมงานทำบุญตลาดทรัพย์สิน ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งนี้ด้วย ณ ตลาดทรัพย์สินสุพรรณบุรี