เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 นายยรรยง โอภากุล รองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานมหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณบุรี ครั้งที่ 21 เพื่อพิจารณากำหนดกิจกรรมและประมาณค่าใช้จ่ายตามแผนประชาสัมพันธ์ และการจัดแถลงข่าวงานมหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณบุรี ครั้งที่ 21 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี