เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2563 นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกและควบคุมร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร ในการจัดงานมหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณ ครั้งที่21 โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ฯ ณ ห้องประชุมชั้น3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี