เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2563 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายขจรศักดิ์ จงสุกใส รองปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ในงานวาระเกียรติยศ 122ปี สถาบันการศึกษาต้นแบบ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณของพระยาสุนทรบุรี (อี้ กรรณสูต) ผู้ก่อตั้งโรงเรียน ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสพรรณบุรี