เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2563 จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในการรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)จังหวัดสุพรรณบุรีฯ ในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายดำรงค์ธณัช สวัสดิพรรณ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา, นางนัทธมน รอตศิริ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานในครั้งนี้ฯ ณ ห้องประชุมขุนแผน ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี