เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี และ ดร.ศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นตัวแทนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ได้ร่วมมอบแว่นสายตาให้ผู้สูงอายุ ในโครงการบำเพ็ญประโยชน์มอบแว่นสายตาให้ผู้สูงอายุ ปีที่ 10 ของสโมสรโรตารี่เพชรสุพรรณ จำนวน 140 ชิ้น ณ หน้าที่ทำการชุมชนวัดหอยโข่ง