เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยพสกนิกรชาวจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมใจกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยภาคค่ำ มีพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในครั้งนี้ และมีชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุพรรณบุรี นำโดยนางนภัสสร สุวรรณประทีป ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุพรรณบุรี , นางณัฐนันท์ ทองคำ รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุพรรณบุรี , นางรัตนาภรณ์ ยั่งยืน , ดร.ศิริพร อินทร์ใจเอื้อ คณะทำงานชมรมฯ และสมาชิกชมรม มาร่วมพิธีฯดังกล่าว ในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ดังกล่าว ณ อาคารโดม 70 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี