เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีนายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ โดยมี ร้อยตำรวจตรีเกษม ปุญสิริ รองสารวัตรป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การตั้งเป้าหมาย การพยายามเพื่อมุ่งไปสู่ความสำเร็จของชีวิต และการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี มีนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการฯ นี้ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี