0+เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานกล่าวต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี