0+เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ได้จัดพิธีวางพวงมาลาทหารอาสา โดยได้รับเกียรติจากนายปรีชา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี มาเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาฯ และเป็นประธานกล่าวสดุดีทหารอาสา โดยมีหน่วยงานภาครัฐ - เอกชน และประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาทหารอาสาในครั้งนี้ ด้วยในวันที่ 11 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันที่ระลึกทหารอาสาในสงครามโลกครั้งที่1 ซึ่งในครั้งนี้เป็นวันครบรอบ100ปี โดยมี นางสาวปุญญารัตน์ ชาครีรัตน์ ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร อ่านคำจารึกในแผ่นศิลาอนุสาวรีย์รองอำมาตย์โทนิ่ม ชาครีรัตน์, นางสาวชนม์นกานต์ ชาครีรัตน์ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน อ่านประวัติรองอำมาตย์โทนิ่ม ชาครีย์รัตน์ ในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วย ดร.ศิริพรอินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาทหารอาสา ประจำปี พ.ศ. 2563 ดังกล่าว ณ อนุสาวรีย์ทหารอาสา โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร