0+เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 63 กรมศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงและมนุษย์ และ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) จัดประชุมแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยของประชาชนที่สร้างบ้านบริเวณกำแพงเมืองสุพรรณบุรี เพื่อแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับเกียรติจาก ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมฯ ครั้งนี้ โดยมีประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณกำแพงเมืองสุพรรณบุรี จำนวน 53 รายเข้าร่วมประชุมฯ ครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี