0+เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานในการปฐมนิเทศพนักงานจ้าง โดยมี นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี มาพูดคุยและให้โอวาทกับพนักงานจ้างที่บรรจุใหม่ พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการปฐมนิเทศในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี