0+เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นางจารุวัณณ์ พูลสวัสดิ์ รองปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีรับมอบตาชั่งกลาง และป้ายรณรงค์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 จากธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) เพื่อแสดงเจตจำนงค์ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ เที่ยงตรง โปร่งใส พร้อมรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยฯ ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี